Tehnološki projekti

S področja projektiranja vam lahko ponudimo:

  • izdelavo tehnoloških načrtov za živilske obrate, ki so del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja,
  • projektiranje vseh vrst objektov, tudi zahtevnih živilskih obratov,
  • izdelava vseh prilog (risba s potrebnimi elementi v živilskem obratu in vrisanimi potmi),
  • izdelava elaboratov.

Več informacij