SINT d.o.o.

Meritve hrupa v naravnem in življenjskem okolju

Laboratorij SINT je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LP-070 na področju preskušanja (SIST EN ISO/IEC 17025).

V letu 2005 smo pridobili akreditacijsko listino št. LP-070 za opravljanje zgoraj navedenih meritev.

Pregledi in preskusi opreme pod tlakom

Kontrolni organ SINT d.o.o. je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije K-083 na področju kontrole (SIST EN ISO/IEC 17020), tip C. Preglede in preskuse (kontrolo) opreme pod tlakom izvajamo skladno s Pravilnikom o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom (Ur. l. RS, št. 92/2008). Kontrolo opreme pod tlakom izvajamo za naslednja področja:

Pregled zunanjih otroških igral in igrišč

Naše podjetje izvaja preglede zunanjih igral in otroških igrišč, skladno z Zakonom o splošni varnosti proizvodov (Ur. l. RS, št.101/2003) ter Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16 in 20/17) – za vrtce in standardom EN 1176 – za druge objekte.