Meritve hrupa v naravnem življenjskem okolju

Podjetje SINT d.o.o. je akreditirano po standardu SIST EN ISO/IEC 17025:2005 kot preskuševalni laboratorij za opravljanje meritev hrupa v naravnem in življenjskem okolju V letu 2005 smo pridobili akreditacijsko listino št. LP-070 za opravljanje zgoraj navedenih meritev.

Pregledi in preskusi opreme pod tlakom

Preglede in preskuse (kontrolo) opreme pod tlakom izvajamo skladno s Pravilnikom o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom (Ur. l. RS, št. 92/2008) in standardom SIST EN ISO/IEC 17020:2012, za naslednja področja:

Pregled zunanjih otroških igral in igrišč

Naše podjetje izvaja preglede zunanjih igral in otroških igrišč, skladno z Zakonom o splošni varnosti proizvodov (Ur. l. RS, št.101/2003) ter Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur.l.RS, 47/2010) – za vrtce in standardom EN 1176-7:2008 – za druge objekte.