Varnost in zdravje pri delu

S področja varnosti in zdravja pri delu vam lahko ponudimo:

 • meritve hrupa na delovnem mestu,
 • meritve mikroklimatskih pogojev dela (osvetljenost, toplotno udobje, vlažnost zraka, prezračevanje-hitrost gibanja zraka),
 • meritve ekoloških pogojev dela,
 • meritve elektro instalacij in strelovodov z izdajo ustreznih poročil,
 • pregledovanje strojev in naprav (tudi iz uvoza) in izdelava navodil za varno delo z njimi,
 • izdelava in dopolnitev varnostnih načrtov delovišč, izjav o varnosti z oceno tveganja ter njihovih revizij,
 • izobraževanje zaposlenih s področja varnosti in zdravja pri delu,
 • izvajanje usposabljanj in preizkusov znanja s področja varnosti in zdravja pri delu,
 • izvajanje usposabljanj in preizkusov znanj za varno delo z nevarnimi snovmi,
 • izvajanje osnovnih tečajev za upravljavce težke in lahke gradbene mehanizacije,
 • svetovanje in raziskovanje poškodb pri delu in prijava le-teh ustrezni inšpekcijski službi,
 • svetovanje in pomoč pri nabavi osebne varovalne opreme,
 • izvajanje tečajev za upravljavce viličarjev, mostnih dvigal, avto-dvigal in gradbene mehanizacije,
 • opravljanje nalog koordinatorja v fazi priprave in izvedbe projekta,
 • vodenje predpisanih evidenc v skladu z Zakonom o varnosti in zdravja pri delu,
 • trgovina na drobno in debelo s sredstvi za osebno varovanje pri delu, z gasilnimi aparati, opozorilnimi znaki…,
 • svetovanje glede opreme delovnega mesta in delovnega okolja,
 • svetovanje pri načrtovanju in vzdrževanju delovne opreme,
 • svetovanje in pomoč pri izpolnjevanju obrazcev (ZPIZ, zdravstveni pregledi, prijava poškodb…),
 • sodno izvedeništvo s področja varnosti in zdravja pri delu…

Več informacij: