Varstvo pred požarom

S področja varstva pred požarom vam lahko ponudimo:

 • izvajanje usposabljanj in preizkusov znanja s področja varstva pred požarom,
 • izdelava požarnih redov in njegovih prilog (izvleček požarnega reda, evidenčni listi, kontrolni listi),
 • izdelava požarnih načrtov in načrtov evakuacije,
 • izdelava ocen ogroženosti in požarne ogroženosti,
 • izdelava načrtov zaščite in reševanja,
 • izdelava študij požarne varnosti,
 • vodenje predpisanih evidenc s področja varstva pred požarom,
 • vzdrževanje, servisiranje in polnjenje vseh vrst gasilnih aparatov v garanciji in izven garancije,
 • pregled in meritve hidrantov z izdajo predpisanih listin,
 • redni ter izredni preizkus hidrantov,
 • nabava ter namestitev gasilnih aparatov in hidrantne opreme po konkurenčnih cenah,
 • izvajanje tlačnih preizkusov gasilnih aparatov,
 • občasni ogledi prostorov in izvajanje notranjega nadzora nad izvajanjem ukrepov varstva pred požarom…
 • sodno izvedeništvo s področja varstva pred požarom…

Več informacij: