O podjetju

SINT d.o.o. je podjetje z dolgoletno tradicijo, poznano na širšem območju osrednje Slovenije. Izvajamo kompletno varstvo pred požarom, varstvo okolja in varstvo pri delu za kar smo pooblaščeni s strani pristojnih ministrstev. Obenem kot izvedeniška organizacija v skladu s pooblastilom upravnih enot opravljamo strokovne oglede poslovnih prostorov, izdajamo mnenje glede izpolnjevanja pogojev po Zakonu o gospodarskih družbah ter opravljamo tehnične preglede objektov.


Politika kakovosti

Naše temeljno poslanstvo je nudenje celovitih storitev našim strankam in poslovnim partnerjem. Te storitve zajemajo predvsem naslednja področja:

 • varnost in zdravje pri delu,
 • varstvo pred požarom,
 • varstvo okolja,
 • kemikalije,
 • HACCP sisteme,
 • tehnološke projekte,
 • hrup v naravnem in življenjskem okolju in
 • opremo pod tlakom.

Z nenehnim izpopolnjevanjem na navedenih področjih našim strankam nudimo cel spekter storitev, za katere smo pridobili pooblastila pristojnih ministrstev.

Naš glavni cilj je, da si s kvalitetnim izvajanjem naših storitev zagotovimo zadovoljstvo naših strank in vodilni položaj na trgu podjetij, ki ponujajo tovrstne storitve. Da bi povečali zaupanje strank v naše storitve, ter da bi si utrdili položaj na tržišču, smo se odločili za sistem vodenja kakovosti, ki temelji na standardu SIST ISO 9001. Pridobili smo akreditacijski listini pri Slovenski akreditaciji za opravljanje meritev hrupa v naravnem in življenjskem (SIST EN ISO/IEC 17025) okolju ter za preglede in preskuse opreme pod tlakom (SIST EN ISO/IEC 17020).

Naša vizija je usmerjena v izpolnjevanje standardov, ki so naravnani tako, da našim strankam zagotavljajo kakovostne storitve. Vizija je razvijati in usposobiti naše podjetje v sistem, ki bo kos izzivom, ki jih prinaša trg, na katerem se nahajamo.

Prizadevamo si, da se naši zaposleni držijo naslednji vrednot:

 • Integriteta in etika
 • Nepristranskost in neodvisnost
 • Spoštovanje vsakega posameznika
 • Družbena odgovornost

Glavna načela politike podjetja so:

 • Zagotavljanje stalnega strokovnega usposabljanja zaposlenih
 • Partnersko sodelovanje s ključnimi dobavitelji, izvajalci storitev in njihovo vsakoletno ocenjevanje
 • Skrb za dobre poslovne odnose s ključnimi naročniki
 • Spremljanje zadovoljstva ključnih naročnikov
 • Stalno izboljševanje učinkovitosti in uspešnosti
 • Hitro in uspešno reševanje neskladnosti
 • Hitro in uspešno reševanje reklamacij
 • Doseganje najvišje možne kvalitete izvedbe storitev
 

 

KONTAKT

 

SINT d.o.o.

Medlog 7b, 3000 Celje, Slovenija

Telefon: +386 (0)3 492 23 20

Fax: 386 (0)3 492 23 21

E-mail: rajko.strlekar@sint.si

Spletna stran: https://www.sint.si


SINT d.o.o., PE Trbovlje

Gimnazijska c. 22, 1420 Trbovlje, Slovenija

Telefon: +386 (0)3 56 34 290

Fax: +386 (0)3 56 34 299

E-mail: info@sint.si

Spletna stran: https://www.sint.si


Matična št.: 5370434 

Davčna št.: SI38941783 

Številka TRR: SI56 0510 0801 4142 204 pri Abanka d.d.