Varstvo okolja

S področja varstva okolja vam lahko ponudimo:

  • izvajanje prvih meritev ter obratovalnega monitoringa hrupa za vse vire hrupa,
  • svetovanje, izdelovanje poslovnikov lovilcev olj in maščob,
  • svetovanje, izdelava načrta gospodarjenja z odpadki,
  • izdelava celovitih poročil o vplivih na okolje in strokovnih ocen ekoloških obremenitev okolja (sestavni del tehnične dokumentacije),
  • svetovanje delodajalcu pri načrtovanju varovanja okolja,
  • opravljanje notranjega nadzora nad izvajanjem ukrepov varovanja okolja,
  • vodenje in urejanje evidenc ter izdelava potrebnih poročil iz varstva okolja,
  • izobraževanje s področja varovanja okolja,
  • specialistično svetovanje na področju varstva okolja v vavčerskem sistemu svetovanja Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo…

Več informacij: