Pregled zunanjih otroških igral in igrišč

Naše podjetje izvaja preglede zunanjih igral in otroških igrišč, skladno z Zakonom o splošni varnosti proizvodov (Ur. l. RS, št.101/2003) ter Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16 in 20/17) – za vrtce in standardom EN 1176 – za druge objekte.

LETNI PREGLEDI ZUNANJIH OTROŠKIH IGRAL IN IGRIŠČ

Izvajamo LETNE PREGLEDE zunanjih otroških igral in otroških igrišč tako v vrtcih kot tudi na drugih površinah (gostinski obrati, šole, javne površine…).

LETNI PREGLED obsega:

  • Pregled obstoječe dokumentacije igral (izjave o skladnosti za igrala in podlage, izjave dobaviteljev o namestitvi igral, navodila za vzdrževanje in uporabo, evidence o servisiranju in vzdrževanju, ki izhajajo iz predhodnih pregledov),
  • oceno nivoja varnosti igral,
  • pregled stanja temeljev,
  • pregled stanja podlage,
  • pregled celotnega igrišča (stanje ograje, podlage, minimalnih površin igral, namestitve dodatne opreme, označitev igral, stabilnosti, popolnosti in nivoja obrabe igral ter stanja povezav in temeljev, sprememb glede varnosti zaradi opravljenih popravil…),
  • ocena dokumentacije iz predhodnih pregledov,
  • izdelavo poročila o pregledu zunanjih otroških igral in igrišča.

 Več informacij: