Izobraževanje in usposabljanje

Pri nas se lahko udeležite naslednjih vrst izobraževanj:

  • usposabljanje zaposlenih s področja varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom,
  • usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije,
  • izvajanje tečajev za upravljalce viličarjev, vseh vrst dvigal in težke ter lahke gradbene mehanizacije,
  • usposabljanje koordinatorjev za fazo priprave in fazo izvajanja projekta,
  • organiziranje in izvajanje tečajev ter izpitov za odgovorne osebe, ki opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami in izdajo potrdilo o opravljenem preskusu,
  • redno letno usposabljanje zaposlenih za delo z nevarnimi kemikalijami,
  • usposabljanje v zvezi s higieno živil s preverjanjem znanja za odgovorne osebe in zaposlene,
  • organiziranje usposabljanj oseb, usposobljenih za nudenje prve pomoči, v okviru Rdečega križa Slovenije.

Ne prezrite:

Usposabljanja se izvajajo v predavalnici na sedežu družbe oz. pri naročniku usposabljanja z izvedbo praktičnega dela usposabljanja na delovnem mestu. Za urnik izobraževanj in usposabljanj kliknite TUKAJ.

Več informacij: