Meritve hrupa v naravnem in življenskem okolju

Laboratorij SINT je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LP-070 na področju preskušanja (SIST EN ISO/IEC 17025).

V letu 2005 smo pridobili akreditacijsko listino št. LP-070 za opravljanje zgoraj navedenih meritev.

Nudimo vam:

  • Izvajanje prvih meritev ter obratovalnega monitoringa hrupa za vire hrup in izdelava poročil.

Podroben opis obsega akreditacije:

Varovanje zaupnosti odjemalcev

  1. Laboratorij trajno zagotavlja zaupnost informacij o strankah in ščiti njihove lastniške pravice. Dostop do informacij o strankah imajo le osebje laboratorija, ki te informacije potrebujejo za svoje delo.
  2. Do informacij o postopku, informacijah stranke in rezultatih ima dostop osebje laboratorija, ki te informacije potrebuje pri svojem delu. Kadar je laboratoriju z zakonom naloženo ali je s pogodbenim dogovorom pooblaščen, da objavi zaupne informacije, mora biti zadevni odjemalec ali posameznik obveščen o posredovanih informacijah, razen če zakon to prepoveduje.
  3. Informacije o naročniku, pridobljene iz drugih virov, kot je naročnik (npr. pritožnik, zakonodajalci), se štejejo za zaupne.
  4. Razen podatkov, ki jih odjemalec dovoli objaviti, oz. so objavljene v dogovoru med laboratorijem in odjemalcem (npr. odziv na pritožbe), se vsi ostali podatki obravnavajo, kot zaupni. Kadar so podatki o odjemalcu pridobljeni od drugih virov (pritožbe, zakonodaja..), morajo biti zaupni na relaciji med laboratorijem in odjemalcem. Prav tako mora posrednik (vir) podatkov imeti odgovornost za zaupno obravnavo podatkov do laboratorija in se podatkov ne deli z odjemalcem, razen s privolitvijo vira. Vsi zaposleni v družbi morajo delati v skladu s postopki o zaupnosti in na to opozoriti v času izvajanja del vse vpletene v postopku. Vsak odjemalec je pri sodelovanju opozorjen na dejavnosti, ki vključujejo zaupnost in varnost. Laboratorij nosi pravno odgovornost za zaupno obravnavo informacij. Če objavo predpisuje zakon, jo laboratorij objavi in o tem obvesti odjemalca (razen, če zakon prepoveduje).

Več informacij: